Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  

 1. Bevezetés
  1. Jelen ASZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.yogalaborstdio.com honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. Jelen ASZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
 4. Szerződő felek:

Szolgáltató:

Szolgáltató neve: Demeter Dóra

Szolgáltató székhelye: 1134, Lőportár utca 12.

Szolgáltató e-mail címe: yogalaborstudio@gmail.com

Szolgáltató nyilvántartási száma: 53721576

Szolgáltató adószáma: 53644257-1-41

Szolgáltató kapcsolattartója: Demeter Dóra

Felhasználó: 

a Szolgáltató jelen ASZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

III. Szolgáltatások a www.yogalaborstudio.com honlapon (továbbiakban: Szolgáltatás) és az igénybevétel, hozzáférés részletei:

 1. jegy vagy bérletvásárlás Yoga Labor studio meghirdetett programjaira
 1.   online jógaórákhoz való hozzáférés
 2.   online kurzus/tanfolyamon való részvétel

1/a. A Megrendeléssel Felhasználó jogot szerez az adott programon való részvételre. Ennek feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére fizesse meg a részvételi díjat. 

2/a A Megrendeléssel a Felhasználó jogot szerez a zárt csoportba való belépésre, melyben hozzáférést kap az adott videókhoz tananyagokhoz. 

3/a. A Megrendeléssel a Felhasználó jogot szerez a megrendelt termékre. Az elkészítési idő egyénileg egyeztetett.

4/a. A Megrendeléssel a Felhasználó jogot szerez a megrendelt kurzuson való részvételre. Ehhez szükséges megadnia a Youtube-on regisztrált e-mail címét, vagy regisztrálnia a kurzus egyéb felületeire.

 1. A megrendelés menete
 2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki leadta megrendelését, elfogadva az ASZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárulását adva az adatai kezeléséhez.
 3. Regisztráció/Megrendelés
  A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő Regisztráció elküldésével, vagy e-maillel regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációs adatai módosítását, törlését.
 4. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
  A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult, a III. pontban részletezettek szerint.
 5. Árak és fizetés módja
 6. A szolgáltatás érvényes ára a honlapon található. Az eseti programok valamint személyes termékek árai az eseményeknél illetve személyesen kerül kalkulálásra.
  A Szolgáltató jogosult ezt bármikor egyoldalúan módosítani. Ennek közzététele szintén a Shop menüpont alatt történik. A módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 
 7. A fizetés menete
  A Megrendelés elküldése után 48 órán belül a Szolgáltató a megrendelőben megadott e-mail címre a Felhasználónak visszaigazolást valamint egy díjbekérőt állít ki. Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezését követően 24 órán belül a Felhasználó megkapja a számlát, valamint amennyiben szükséges a hozzáféréseket, a szolgáltatásban egyedileg leírt ütemezés szerint. 
 8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg, az általa megadott e-mail címre. (a Szolgáltató a www.szamlazz.hu programon keresztül hivatalos e-számlát állít ki.) A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Az esetleges Felhasználó postafiókjában és beállításaiban fennálló hibákért, kézbesítési akadályokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.

 1. A szolgáltatás igénybevételének időtartama, feltételei,  felmondás lehetősége
 2. A sikeres fizetéssel a Felhasználó jogot szerez a Megrendelésben foglalt programon való részvételre.
 3. A Felhasználó a fizetéssel véglegesíti a jelentkezését az adott programra. Pénz visszafizetés csak a Szolgáltató hibájából elmaradó program esetén lehetséges.
 4. Online tanfolyam esetén a tanfolyam kiírásában meghatározott időtartamban a Felhasználó hozzáférése garantált az anyagokhoz. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó oldalán fellépő vagy fennálló internetes vagy számítástechnikai eszközök miatt létrejövő problémákért. 

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

VIII. Vegyes rendelkezések 

 1. Jelen ASZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.
 3. Jelen ASZF elfogadásával a Felhasználó elismeri, a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ASZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 5. A www.yogalaborstudio.com honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.